Hoog-laagbed

Seniorenbed hooglaag       Hoog-laagbed Van Hout en Janssen

Hoog-laagbedden zijn gemaakt om zowel op een hogere dan wel lagere stand te staan. Dit om het in- en uitstappen van het bed te vergemakkelijken. In een hogere stand is verzorging die je misschien nodig hebt eenvoudiger. Voet- en hoofdgedeelten kunnen afzonderlijk geregeld worden door de elektrische afstandsbediening.

Belastingaftrek is mogelijk. Ziektekosten, als het gaat om hulpmiddelen die je wegens invaliditeit en of (tijdelijke) ziekte nodig hebt, zin dan aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat je een medische verklaring hebt dat je hiervoor in aanmerking komt. Overleg met de belastingdienst wat de mogelijkheden zijn m.b.t. teruggaaf. Dit verschilt per situatie, en verandert ook per jaar.